Dictionar

Rezultate secundare (Clarif):

Clarifica

Parte de vorbire: vb. tr., refl.
Origine: (lat. clarificare, fr. clarifier)

1. a face devină sau a deveni (mai) clar, (mai) ușor de înțeles; a (se) lămuri, a (se) desluși.

2. (înv.; despre lichide) a deveni clar, a se face limpede, a (se) curăța.


Clarificabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (clarifica + -bil)

1. care poate fie clarificat.

2. (anton.) neclarificabil.


Clarificare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (v. clarifica)

1. acțiunea de a clarifica și rezultatul ei; lămurire, limpezire.

2. procesul prin care ceva devine (mai ușor) de înțeles.

3. (înv.; despre lichide) curățare.


Clarificat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (v. clarifica)

1. devenit (mai) ușor de înțeles.

2. (despre situații) lămurit.

3. (înv; despre lichide) curățat.


Clarificație

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. clarification)

1. operație prin care se limpezește un lichid.

2. lămurire a unei situații; clarificare.

3. (var.) clarificațiune, (înv.) chiarificațiune.


Clarificator, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (clarifica + -tor)

1. adj. care clarifică.

2. s. n. substanţă cu proprietatea de a face clar un lichid tulbure.


Clarificator, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (clarifica + -tor)

1. adj. care clarifică.

2. s. n. substanţă cu proprietatea de a face clar un lichid tulbure.


Decanta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. décanter)

1. a limpezi un lichid care conţine particule solide în suspensie prin îndepărtarea acestuia după depunerea lor.

2. (fig.) a limpezi, a clarifica.


Dezambiguiza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. désambiguiser)

1. a înlătura amiguitatea, a clarifica exprimarea prin eliminarea oricărui echivoc; a realiza o exprimare cu un singur înţeles posibil.


Edifica

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. édifer, lat. edificare)

1. tr. (şi fig.) a zidi, a construi, a clădi.

2. tr., refl. a (se) lămuri, a (se) clarifica.


Elucida

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. élucider, lat. lucidare)

1. a clarifica, a limpezi, a lămuri o problemă.


Explica

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. expliquer, lat. explicare)

1. tr. a arăta, a clarifica, a lămuri.

2. a descoperi, a lămuri cauza; a demonstra.

3. (fam.) a preda o lecţie; a face expunerea unor cunoştinţe.

4. refl. a se justifica.

5. a se înţelege, a se pricepe.

6. refl., tr. a (se) lămuri, a (se) înţelege.