Dictionar

Rezultate secundare (Fizice):

Activitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. activité, lat. activitas)

1. îndeplinire a unor acte fizice, intelectuale etc.; muncă, acţiune, ocupaţie.

2. situaţie a unui ofiţer care face parte din cadrele active ale armatei.

3. mărime ce caracterizează intensitatea dezintegrării unei substanţe radioactive.

4. capacitate a unei particule materiale (atom, moleculă, radical) de a lua parte la o reacţie.

5. ~ solară = totalitatea fenomenelor (pete, protuberanţe, erupţii etc.) în păturile exterioare ale Soarelui.


Adinamie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. adynamie)

1. lipsă totală a forţei fizice, care însoţeşte unele boli.


Aeriform, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. aériforme)

1. (chimie) care are aspectul sau proprietățile fizice ale aerului; care seamănă cu aerul.

2. (chimie) care se află în stare gazoasă.


Aerometrie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aérométrie)

1. ramură a fizicii care studiază proprietăţile fizice ale aerului pe baza efectelor lui mecanice.


Agrofizică

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Agrophysik)

1. ştiinţă care studiază cercetarea condiţiilor în care se dezvoltă plantele, procesele fizice din plante.


Agrogeologie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. agrogéologie)

1. disciplină care studiază rocile pe care s-au format solurile arabile; știință care studiază caracteristicile fizice și chimice ale solurilor cultivate, concentrându-se pe interacțiunile dintre elementele minerale, organice și biologice prezente în sol; pedologie.