Dictionar

Rezultate principale (Devotament):

Devotament

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. dévouement)

1. atitudine de ataşament sincer faţă de cineva sau ceva, care merge până la sacrificiu; abnegaţie.


Rezultate secundare (Devotament):

Abnegaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abnégation, lat. abnegatio)

1. devotament dus până la sacrificiu; abnegare.

2. devotament până la jertfire de sine față de o cauză sau de o persoană.

3. sacrificiu voluntar; renunțare voluntară la ceva scump; abandonare, renunțare.


Civism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. civisme)

1. atitudine politică şi etică de bun cetăţean; devotament patriotic.


Devota

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. devotare, după fr. dévouer)

1. refl. a servi pe cineva cu devotament; a se consacra, a se pune în slujba..., a se dedica.


Devotat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (devota)

1. plin de devotament, credincios unei cauze, unei persoane; devot (2).


Dinasticism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dynasticisme)

1. concepţie care susţine dreptul exclusiv al unei familii domnitoare la conducerea unei monarhii.

2. devotament faţă de dinastie.


Fanatism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. fanatisme)

1. zel excesiv, credinţă religioasă dusă la extrem.

2. devotament pătimaş, înfocat pentru o credinţă, pentru o idee etc., manifestat şi printr-o intoleranţă violentă faţă de adversari.