Dictionar

Rezultate secundare (Excesive):

Aerocel

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aérocèle)

1. formaţie tumorală datorată distensiei excesive cu aer sau gaz.


Anticalofilie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (anti- + calofilie)

1. respingere, negare a calofiliei; atitudine împotriva calofiliei; anticalofilism.

2. respingere a cultivării excesive a frumuseții stilului.

3. calitate a stilului de a nu fi prea mult cizelat, în dauna conținutului.


Apoplexie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apoplexie, lat., gr. apoplexia)

1. pierdere totală a conştiinţei, provocată de ruptura unui vas din creier, urmată de hemoragie.

2. boală a plantelor datorată căldurilor excesive, ducând la uscarea lor bruscă.


Decoromanie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. décoromanie)

1. manie pentru decoruri sau pentru decoraţii excesive.


Discheratoză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dyskératose)

1. îngroşare a pielii ca urmare a înmulţirii excesive şi neregulate a celulelor stratului cornos al epidermei.


Eminescianism

Parte de vorbire: s.
Origine: (eminescian + -ism)

1. moment distinct al istoriei literare, marcat de mihai Eminescu, expresie a geniului poporului român, spirit enciclopedic, universal, care, prin originalitate, prin simțul absolut al limbii și al muzicalității poetice, a dat o maximă strălucire romantismului românesc.

2. orientare în literatura română caracterizată prin preluarea și cultivarea, uneori excesive, a unor motive, teme etc. care aparțin creației eminesciene.

3. totalitatea particularităților stilistice care caracterizează opera lui Eminescu.