Dictionar

Rezultate secundare (Propuse):

Desiderata

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. desiderata, lucruri dorite)

1. publicaţiile absente dintr-o bibliotecă, propuse de cititori pentru achiziţionare.


Program

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. programme, germ. Programm)

1. plan de activitate cuprinzând etapele propuse pentru o anumită perioadă; desfășurarea activității după un anumit plan.

2. orar.

3. foaie de hârtie, broșură care prezintă amănunte în legătură cu un spectacol; ordinea în care se desfășoară o emisiune de radio și tv.

4. expunere scrisă a principiilor, a țelurilor urmărite și a mijloacelor preconizate pentru realizarea lor ale unui partid politic, ale unei organizații, ale unui guvern.

5. (inform.) ansamblu de instrucțiuni codate necesare unui calculator, unei operații automate.


Sinegor

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. synégore, gr. synegoros)

1. (la vechii greci) apărător în justiţie.

2. avocat public însărcinat apere legile împotriva reformelor propuse.


Enigmistică

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (it. enigmistica)

1. știința jocurilor distractive; totalitatea jocurilor distractive bazate pe încifrarea și descifrarea cuvintelor (rebus, monoverbe, criptograme etc.).

2. jocuri de vigilență mentală care propun ghicirea unui cuvânt (frază sau concept), pe baza indicațiilor și aluziilor conținute într-o proză sau text în versuri (puzzle-uri, ghicitori, șarade etc.), sau în figuri geometrice și desene, adesea completate cu cuvinte, silabe sau litere (rebus, jocuri geometrice etc.), sau prin modificarea, conform anumitor reguli, a cuvântului sau a frazei propuse (anagrame, metateze etc.).


Experimentațiune

Parte de vorbire: s.f. (învechit)
Origine: (fr. expérimentation)

1. acțiunea de a experimenta, de a încerca ceva.

2. experiment provocat pentru a observa rezultatul (sau rezultatele).

3. (științe experimentale) metodă științifică care necesită utilizarea sistematică a experienței pentru a verifica ipotezele propuse și a dobândi cunoștințe pozitive.

4. (var.) experimentație.