Dictionar

Rezultate principale (Desen):

Desen

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dessin)

1. reprezentare grafică a unui obiect, a unei figuri, a unui peisaj prin linii, puncte, pete etc.

2. arta sau tehnica de a desena.

3. ~ tehnic = desen care reprezintă la scară planul unui obiect, al unei construcţii etc.

4. planul unei construcţii.

5. (fig.) schiţă, plan (al unei lucrări).

6. (fig.) contur, linie, profil.

7. ornamentaţia unei ţesături.


Rezultate secundare (Desen):

Desena

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. dessiner)

1. tr. a face un desen.

2. refl. a apărea, a se contura, a se profila.


Desenat

Parte de vorbire: s.
Origine: (desena)

1. desenare.


Desenator, -oare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. déssinateur)

1. cel care desenează (ceva); specialist în desen (artistic sau tehnic).


Desenatură

Parte de vorbire: s.
Origine: (desena + -/t/ură)

1. proiectarea şi crearea de mostre şi desene noi pentru ţesătorie.


Desensibiliza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. désensibiliser)

1. a reduce sau a înlătura sensibilitatea organismului faţă de un agent sensibilizant.

2. a introduce în organism săruri imune pentru evitarea tulburărilor de tip anafilactic.

3. a micşora sensibilitatea unei emulsii fotografice prin tratarea ei, înainte de developare, cu un desensibilizator.


Desensibilizator

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. désensibilisateur)

1. substanţă care se adaugă în soluţia developatoare pentru a face emulsia fotografică mai puţin sensibilă la lumină.


Abţibild

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Abziehbild)

1. mic desen colorat gumat pe o parte, care se aplică pe o suprafaţă netedă.

2. (fam.; pl.) nimicuri, mărunţişuri; mici şmecherii.


Acvaforte

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. acquaforte)

1. procedeu de reproducere a unui desen după un clişeu gravat cu acid azotic pe o placă de cupru.

2. gravura obţinută.


Acvatintă

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. acquatinta, fr. aquatinte)

1. procedeu de gravare cu acid azotic, care imită desenul cu tuş.

2. gravura obţinută.

3. procedeu de tipar de artă pentru imagini în semitonuri, prin gravarea manuală în cupru şi coroziunea chimică.


Aerograf

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. áerographe)

1. pulverizator cu care se stropesc culori lichide peste un desen, o zugrăveală etc.


Anaglifă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anaglyphe)

1. sculptură în (baso)relief.

2. procedeu stereoscopic prin care se obţin imagini în relief.

3. desen al unui corp geometric în două culori (roşu şi albastru) care, cu ochelari speciali, imaginea unui corp în relief.


Animat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. animé)

1. însufleţit, viu.

2. desene ~e = film de animaţie.