Dictionar

Rezultate principale (Software):

Software

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (engl. software)

1. (inform.) ansamblu de activităţi (codificare, organizare, analiză, programare) pentru calculatoarele electronice; program, soft.

2. companie de ~ = companie a cărei funcție este de a scrie programe în folosul utilizatorilor de calculatoare.


Rezultate secundare (Software):

Antivirus

Parte de vorbire: s.n., s.m.
Origine: (fr. antivirus)

1. s.n. substanță care împiedică dezvoltarea virusurilor.

2. s.m. software capabil detecteze și elimine virușii informatici.


Localiza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. localiser)

1. tr., refl. a (se) limita; a (se) restrânge (la).

2. tr. a determina în spaţiu sau în timp (un fapt, o acţiune).

3. a da un caracter local, a adapta (o operă literară, un software etc.) la specificul unei ţări, regiuni etc.


Protocol

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. protocole, germ. Protokoll, lat. protocollum, gr. protokollon)

1. totalitatea formelor și practicilor de ceremonial care se aplică la festivități oficiale în relațiile diplomatice.

2. serviciu însărcinat cu luarea măsurilor privitoare la ceremonial.

3. document care consemnează dezbaterile purtate în cadrul unui congres, al unei conferințe internaționale, al unor tratative.

4. act suplimentar al unui tratat prin care se stabilește modul de aderare la un acord preexistent.

5. înțelegere internațională încheiată în diferite domenii.

6. document în care se consemnează schimbul instrumentelor de ratificare, încheierea unor tratative.

7. (inform.) convenție hardware și software de schimb a informațiilor între două sisteme.


Soft 2

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. soft, engl. soft/ware/)

1. software.


Suportabilitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (engl. supportability)

1. însuşirea de a fi suportabil, tolerabil; capacitatea de a putea suporta.

2. (inf.) faptul, pentru software sau hardware, de a fi acceptat de sistemul de operare, de a fi compatibil cu acesta.

3. (anton.) insuportabilitate.


Adware

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (engl. ad[vertising] [soft]ware, adware)

1. (inform.) software care afișează reclame pe ecranul unui computer și care colectează informații despre profilul utilizatorului.