Dictionar

Rezultate secundare (Familiei.):

Abandon

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abandon)

1. acțiunea de a rupe legătura care atașa o persoană de un lucru sau de o altă persoană.

2. acțiunea de a înceta de a se ocupa de ceva sau de cineva.

3. actul de renunțare la o calitate, un loc de muncă sau o funcție.

4. părăsire a unei nave aflate în pericol de scufundare.

5. părăsire a unui bun sau renunțare la un drept.

6. renunțare la o cauză, credință etc.

7. cedare (la o stare, un sentiment).

8. (drept) actul prin care un debitor abandonează toate bunurile sale creditorilor săi, pentru a se proteja de urmărirea lor.

9. (sport) retragere dintr-o competiţie.

10. ~ familial = părăsire a copiilor, a familiei.


Agnat, -ă

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (fr. agnat, lat. agnatus)

1. rudă a cărei relație este urmărită numai prin bărbații membri ai familiei.

2. rudă de sex masculin din partea tatălui.


Andezin

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. andésine)

1. mineral din familia plagioclazilor, din silicat de sodiu şi calciu; mineral aparținând familiei feldspaților și intermediar între albit și anortit.


Apanaj

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apanage)

1. domeniu funciar sau venit acordat de suverani pentru întreţinerea unor membri ai familiei domnitoare.

2. bun material sau spiritual care aparţine exclusiv cuiva.


Estonă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (după fr. estonien, esthonien)

1. limba oficială vorbită în Estonia, care aparține ramurii balto-finice a familiei uralice; limba estoniană.


Euforbie

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. euphorbia, fr. euphorbe)

1. plantă comună, cu latex alb, tip al familiei euforbiaceelor; laptele-cucului.