Dictionar

drept

Parte de vorbire:  s.  
Etimologie: (lat. directus, fr. droit)

1. art. picior drept.
2. știință care studiază regulile și legile conviețuirii în societate.
3. totalitatea normelor juridice care reglementează relațiile sociale dintr-un stat.
4. corp de legi.
5. știință (sau disciplină) care studiază dreptul.
6. ~ penal = ramură a dreptului care se ocupă de normele juridice cu caracter represiv.
7. ~ civil = ramură a dreptului care studiază și reglementează relațiile sociale (convertite în raporturi juridice) dintr-un stat.
8. ~ constituțional = totalitatea normelor fundamentale care reglementează relațiile privitoare la orânduirea social-economică și de stat; ramură a dreptului care studiază drepturile și datoriile cetățenilor decurgând din constituție.
9. ~ internațional = totalitatea normelor de drept care reglementează raporturile dintre state.
10. ~ natural = drept considerat ca imuabil și universal, care ar exista în afara structurilor sociale, decurgând fie din natura sau rațiunea umană, fie din voința sau rațiunea divină.
11. ~ comercial = ansamblu de reguli, de instituții și de practici aplicabile actelor de comerț, comercianților și societăților comerciale.
12. ~ administrativ = ansamblu de norme care reglementează organizarea și activitatea administrației.
13. ~ul muncii = totalitatea regulilor aplicabile raporturilor individuale sau colective ale salariaților.
14. (înv; și drit) putere, prerogativă legal recunoscută unei persoane (unei instituții, unui popor) de a avea o anumită conduită, de a se bucura de anumite privilegii etc.
15. (înv. și reg.) dreptate.
 

drept 1

Parte de vorbire:  adj.  
Etimologie: (lat. directus)

1. care are o poziție orizontală (față de un punct de reper); neted, orizontal, plan.
2. care este potrivit (conform) cu anumite reguli sau cu anumite cerințe si: bun, corect, riguros; (pex) care nu favorizează pe cineva sau ceva; imparțial, obiectiv.
3. cuvenit.
4. fem. (reg) virgină.
5. împărțit echitabil.
6. unghi ~ = unghi format de două drepte perpendiculare una pe cealaltă.
7. veritabil.
8. (d. construcții, obiecte etc.) care se află în partea sau în direcția mâinii drepte a unei persoane orientate cu fața în aceeași direcție cu obiectul.
9. (d. cursuri de apă sau d. malurile lor) care se află pe partea sau în direcția mâinii drepte a unei persoane așezate cu fața în direcția cursului unei ape.
10. (d. părți ale îmbrăcămintei) care corespunde părții drepte a corpului.
11. (fig; d. privire) care este fără ascunzișuri; deschis, direct.
12. (pop; d. oameni) care este legat de cineva printr-un grad apropiat de rudenie (în linie ascendentă sau descendentă).
13. (d. drumuri, căi, etc.) care reprezintă cea mai mică distanță între două puncte, fără ocolișuri; (pop) oblu.
14. (d. haine) care are o croială simplă.
15. (d. lucruri, ființe, părți ale lor etc.) care are o poziție verticală (față de un punct de reper).
16. (d. oameni) care trăiește și acționează conform dreptății, adevărului, omeniei si: cinstit, integru.
17. (d. obiecte cu formă alungită) care nu prezintă curburi sau cotituri; (pop) oblu, regulat.
18. (d. organe sau părți ale corpului) așezat în partea opusă părții corpului omenesc în care se află inima.
19. (d. părți ale corpului la om sau la animale) care are o formă (sau este într-o poziție) corectă, normală, fără defecte.
20. (d. sentimente, manifestări ale oamenilor) care reflectă sinceritate.
21. (d. simptome, boli etc.) care apare, care se manifestă etc. în partea dreaptă a corpului sau a unui organ.
22. (d. suprafețe) neted.
23. (d. terenuri înclinate, forme de relief sau părți ale lor) aproape vertical; abrupt, escarpat, povârnit.
24. (d. viață) care este în conformitate cu normele moralei; etic, moral.
25. (fig; d. acțiuni ale omului sau d. noțiuni abstracte) care este, se face etc. potrivit dreptății și adevărului; bun, cinstit, întemeiat, just.
26. (grm; înv) complement ~ = complement direct.
27. (în limbajul bisericesc) cuvios; (pex) auster.
28. (înv) devotat.
29. (înv) nevinovat.
30. (literă) care are tăietura verticală.
 
 
 

drept-credincios

Parte de vorbire:  s.  
Etimologie: (compus)

1. (adesea substantivat) care face parte din Biserica creștină ortodoxă; bun creștin.
 

dreptaci

Parte de vorbire:  s.  
Etimologie: (drept + -aci)

1. (persoană) care se servește mai des și mai eficient de mâna dreaptă; (reg) dreptaș.
 
 
 
 
 

abilita

Parte de vorbire:  vb. tr.  
Etimologie: (germ. habilitieren, lat. habilitare)

1. a conferi dreptul de a practica o anumită profesiune, în urma unui examen sau concurs.
2. a conferi un anumit titlu, grad etc.; a face apt; a împuternici.
 

abitație

Parte de vorbire:  s.f.  
Etimologie: (fr. habitation, lat. habitatio)

1. drept de folosință a unei case, proprietate a altcuiva.
2. (înv.) abitațiune.
3. (var.) habitație.