Dictionar

Rezultate principale (Proprietate):

Proprietate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. propriété, lat. proprietas)

1. însuşire, calitate caracteristică unui lucru, unei fiinţe etc.; caracter distinctiv.

2. calitatea unui cuvânt, a stilului etc. de a fi propriu (4).

3. stăpânire deplină asupra unui bun material; bunul însuşi; avere.


Rezultate secundare (Proprietate):

Coproprietate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. copropriété)

1. stăpânire în comun a unui bun de către mai multe persoane.


Improprietate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. improprieté)

1. caracter impropriu, necorespunzător; lipsă de proprietate a unui termen.


Proprietate; caracter; însuşire; calitate; particularitate

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT proprietas; qualitas

2. FR propriété; qualité; particularité; singularité; caractère particulier; caractère; trait caracteristique

3. EN property; quality; character; particularity; singularity; peculiarity

4. DE Eigenschaft; Besonderheit; Eigenart; Eigentümlichkeit

5. RU свойство; особенность; своеобрaзие; специфичность; признaк

6. HU tulajdon; jelleg; jellem, természet; tulajdonság, sajátság; minőség, képesség; sajátosság, különösség


Abitaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. habitation, lat. habitatio)

1. drept de folosinţă a unei case, proprietate a altcuiva.

2. (înv.) abitațiune.

3. (var.) habitație.


Abraziv, -ă

Parte de vorbire: adj., s.n. (pl. -e), s.m. (pl. -i)
Origine: (fr. abrasif)

1. (corp, material dur) care are proprietatea de a roade prin frecare.

2. (material) care, sub formă de granule, are însușirea de a tăia așchii dintr-un corp metalic sau ceramic.


Acces

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accès, lat. accessus)

1. posibilitate de a ajunge, de a pătrunde într-un anumit loc, la cineva etc.; intrare, loc pe unde se pătrunde undeva.

2. (med.) simptome care apar brusc și determină o stare acută a unei boli.

3. (fig.) izbucnire trecătoare și violentă a unei stări sufletești.

4. (inform.) proprietatea sistemelor de memorie de a permite înregistrarea și regăsirea informației.


Acidorezistenţă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. acido-résistance)

1. rezistenţă a unor materiale, corpuri etc. la acţiunea agresivă a acizilor.

2. proprietate a unor bacterii colorate cu anilină de a rezista la acțiunea decolorantă a acizilor.


Acromatism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. achromatisme)

1. proprietate a unui sistem optic de a fi acromatic.


Actinism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. actinisme)

1. proprietate a radiaţiilor de a avea acţiune chimică.

2. acţiunea chimică a radiaţiilor.