Dictionar

Rezultate principale (Respecta):

Respecta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. respecter)

1. tr. a avea respect faţă de cineva sau de ceva; a cinsti, a stima.

2. a ţine seama de; a nu neglija.

3. a nu se abate de la o lege, de la un principiu etc.

4. refl. a-şi păstra demnitatea.


Rezultate secundare (Respecta):

Respectabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. respectable)

1. demn de respect; cinstit, preţuit.

2. (fam.) considerabil, mare; impresionant, impozant.


Respectabilitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. respectabilité)

1. însuşirea de a fi respectabil; onorabilitate.


Agramatical, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agrammatical)

1. care nu respectă principiile gramaticalităţii.


Antimemorii

Parte de vorbire: s.f. pl.
Origine: (fr. antimémoires)

1. memorii cu caracter evocator, care nu respectă procedeele consacrate ale memorialisticii.


Antipiesă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. anti-pièce)

1. piesă de teatru care nu respectă procedeele dramatice consacrate și care ilustrează o nouă estetică; (rar) antiteatru.

2. piesă fără valoare artistică; parodie a unei piese.


Avantaj

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. avantage)

1. folos, profit, beneficiu.

2. situaţie mai bună, favorabilă.

3. ~ reciproc = principiu de bază în relaţiile internaţionale potrivit căruia raporturile dintre state trebuie se întemeieze pe respectarea intereselor lor (inter)naţionale, favorizeze dezvoltarea acestora.

4. superioritate (de situaţie, de poziţie etc.).

5. (tenis) punct marcat de unul dintre jucători când aceştia se află fiecare la 40 de puncte.

6. drept excepţional; privilegiu, favoare.


Bonton

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bonton)

1. ansamblu de reguli de purtare respectate în aşa-zisa societate aleasă.


Ceremonialism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cérémonialisme)

1. respectare strictă a anumitor ceremonialuri.