Dictionar

Rezultate secundare (Scriu):

Album

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., lat. album)

1. volum special legat în care se păstrează fotografii, ilustrate, mărci poştale etc.

2. caiet în care se scriu versuri, maxime.

3. carte mare cuprinzând ilustraţii, fotografii etc.

4. colecţie de melodii ale unui cântăreţ, ale unei formaţii pe un singur disc.


Ciclotron

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cyclotron)

1. accelerator ciclic de particule atomice grele, electrizate, în care aceste particule descriu traiectorii spirale într-un câmp electric alternativ, după care părăsesc acceleratorul cu energii foarte mari.


Cotizator, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (cotiza + -tor)

1. s. m. f. cotizant.

2. s. n. foaie, registru în care se înscriu cotizaţiile.


Creanţier

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. créancier)

1. registru în care se înscriu creanţele.


Criptogramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cryptogramme)

1. document scris cu caractere secrete, cărora li se atribuie, după un cod, valori speciale, cunoscute numai de cei iniţiaţi.

2. (inform.) formă codificată a unei înregistrări.

3. problemă enigmistică constând în a împărţi cuvintele unei fraze într-un număr exact de fragmente, care se înscriu într-o formă geometrică regulată, urmând a se afla locul unde începe succesiunea acestor fragmente şi modul în care se succedă.


Fişă

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. fiche)

1. foaie de hârtie, bucată de carton etc. pe care se scriu însemnări, cuvinte, pe care se extrag citate etc.

2. foaie de carton care cuprinde datele biobliografice asupra unei cărți dintr-o bibliotecă.

3. foaie care conține note, observații, detalii documentare.

4. (cont.) ~ de evidență = imprimat servind pentru urmărirea sistematică a unui mijloc economic, a unui proces, a unui cont etc.

5. ~ tehnologică = formular special care conține indicațiile privind tehnologia, organizarea și planificarea unui anumit proces de lucru.

6. act care cuprinde datele personale ale cuiva.

7. ~ de sănătate = foaie în care se trec datele în legătură cu sănătatea cuiva.

8. ștecher.

9. (constr.) adâncime de batere a piloților.