Dictionar

Rezultate principale (Solemn,):

Solemn

Parte de vorbire: adv.
Origine: (lat. solemnis)

1. care are loc după un anumit ceremonial; sărbătoresc.

2. de ceremonie.

3. important, măreţ; grav.

4. (despre persoane) plin de seriozitate, de gravitate.

5. (despre acte juridice) încheiat cu anumite forme, cerute de lege.


Rezultate secundare (Solemn,):

Solemnitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. solemnitas)

1. însuşirea a ceea ce este solemn; seriozitate, gravitate; măreţie.

2. mare ceremonie publică pentru sărbătorirea unui eveniment.


Solemniza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (după fr. solemniser)

1. a celebra public, a da un caracter solemn.


Academic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. académique, lat. academicus)

1. referitor la academie.

2. propriu unei academii; distins; solemn, convenţional, rece.


Angajament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. engagement)

1. obligaţie luată de cineva din proprie iniţiativă; promisiune solemnă.

2. obligaţie asumată în scris de o întreprindere faţă de bancă.

3. angajare a cuiva într-un loc de muncă.

4. punere a pucului sau a mingii în joc.


Apaturii

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr apaturies, lat., gr. apaturia)

1. pl., (ant.) sărbători solemne în cinstea zeiţei Venus, care aminteau vechea organizare a Atenei.


Apoteoză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apothéose, lat., gr. apotheosis)

1. (ant.) solemnitate de trecere (a unui erou, a unui împărat) în rândul zeilor.

2. (fig.) preamărire, slăvire, glorificare.

3. denumire a scenelor finale cu caracter solemnă şi triumfal din opere sau balete; încheiere solemn a unei piese muzicale.


Baldachin

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. baldaquin)

1. acoperământ decorativ din perdele deasupra unui pat, a unui amvon.

2. lucrare arhitectonică cu acest aspect.

3. acoperământ purtat deasupra capului unui înalt prelat în timpul unei solemnităţi, procesiuni etc.


Benedicţiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. benedictio, fr. bénédiction)

1. graţie, binecuvântare (solemnă).