Dictionar

Rezultate secundare (Omenesc.):

Bust 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. buste)

1. partea de sus a corpului omenesc.

2. sculptură, pictură care o reprezintă.


Catatermometru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. catathermomètre)

1. termometru medical pentru determinarea cantităţii de căldură pierdută de corpul omenesc datorită curenţilor de aer şi transpiraţiei.


Centaur

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. centaurus, fr. centaure)

1. (mit.) monstru închipuit cu corp de cal şi bust omenesc.

2. ornament reprezentând un astfel de monstru.


Culoare

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. couleur, lat. color)

1. senzaţie, impresie produsă asupra ochiului omenesc de radiaţiile luminoase de diferite frecvenţe; aspectul colorat al corpurilor.

2. ~ caldă = culoare aflată în prima jumătate a domeniului radiaţiilor luminoase (spre infraroşu). ~ rece - culoare din cea de-a doua jumătate a domeniului radiaţiilor luminoase (spre ultraviolet); ~ fundamentală = fiecare dintre culorile (roşu, galben, albastru) care nu pot fi obţinute prin amestecul altor culori; de ~ = (despre oameni) cu pigmentaţie neagră, galbenă etc.

3. (fig.) opinia unei persoane, a unui ziar, a unui partid politic etc.

4. nuanţă, ton.

5. fel de a evoca, de a descrie plastic pe cineva sau ceva.

6. ~ locală = reproducere exactă, într-o operă literară, a fizionomiei sau a obiceiurilor unui popor, ale unei ţări, epoci etc.

7. materie, substanţă colorantă; vopsea.

8. fiecare dintre cele patru categorii de semne ale cărţilor de joc (pică, treflă, caro şi cupă).


Cultură

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. culture, lat. cultura)

1. totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire în decursul vremurilor.

2. totalitatea cunoştinţelor din diverse domenii pe care le posedă cineva; dezvoltare intelectuală a cuiva.

3. ~ generală = ansamblu de cunoştinţe necesare unui individ în viaţa zilnică; ~ de masă = ansamblu de cunoştinţe şi de valori cu care masele vin în contact prin participare creatoare sau prin asimilare.

4. (arheol.) totalitatea vestigiilor materiale şi spirituale păstrate, prin intermediul cărora poate fi reconstituită imaginea comunităţii omeneşti dintr-o anumită epocă.

5. totalitatea lucrărilor agrotehnice necesare pentru a obţine recolte bogate de la plantele de cultură.

6. plante de ~ = plante cultivate de om.

7. teren cultivat cu anumite plante.

8. creştere, prăsire a unor animale.

9. creştere în laborator a unor bacterii; colonie de bacterii produsă în acest fel.

10. ~ fizică = dezvoltarea armonioasă a corpului omenesc prin gimnastică şi sport; educaţie fizică.


Dragon 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dragon)

1. animal imaginat cu cap şi aripi de vultur, gheare de leu, trup şi coadă de şarpe.

2. reprezentare heraldică a unui chip omenesc cu barba din şerpi încolăciţi.

3. şopârlă tropicală, pe copaci, care are de-a lungul corpului două excrescenţe ale pielii ca nişte aripi.

4. peşte marin care, în timpul zilei, stă îngropat în nisip, noaptea fiind foarte activ; drac-de-mare.

5. ambarcaţie cu două vele de suprafaţă mare; velă triunghiulară suplimentară.

6. cavalerist astfel echipat încât poată lupta şi pe jos.