Dictionar

Rezultate secundare (Popular,):

Popular, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. populaire)

1. referitor la popor, din popor, al poporului.

2. apărut, creat în popor.

3. destinat poporului.

4. apreciat, iubit de popor.


Popular; indigen; vernacular

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT Vernacularis; Vernaculus

2. FR vernaculaire; populaire

3. EN vernacular; popular

4. DE volkstümlich; inländisch; einheimisch

5. RU местный; туземный

6. HU népi; bennszülött; hazai, őslakó


Popularitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. popularité)

1. calitatea de a fi popular (4); renume.


Populariza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. populariser)

1. a face popular, cunoscut, a răspândi (o idee, o operă).


Popularizant, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (populariza + -ant)

1. care popularizează; popularizator.


Popularizator, -oare

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (populariza + -tor)

1. (cel) care popularizează; popularizant.


Acordeon

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. accordéon, germ. Akkordeon)

1. instrument muzical, popular și portabil, al cărui sunet este produs prin acțiunea simultană a unui burduf și a unei claviaturi pe niște ancii metalice.

2. (loc.) în ~ = care formează pliuri paralele; care are multe pliuri suprapuse.


Adagiu

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. adagium)

1. formulă în general veche, care enunță un adevăr acceptat, un principiu de acțiune sau o regulă juridică; maximă proverbială, sentinţă populară, aforism, apoftegmă, dicton.


Ak´ân

Parte de vorbire: s.
Origine: (rus. akîn)

1. rapsod popular cazah sau kirghiz.


Alevinaj

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alevinage)

1. (re)populare cu alevini a unei ape.


Anglaise

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anglaise)

1. vechi dans popular, de origine engleză, foarte vioi, cu structură bipartită, executat în grup, dansatorii schimbându-şi necontenit locul prin repetarea aceleiaşi figuri; contradans.


Antropopsihologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (antropo- + psihologie)

1. ştiinţă care studiază creaţiile şi tradiţiile populare.