Dictionar

Rezultate secundare (Cazurilor):

Exhaustiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. exhaustion, lat. exhaustio)

1. epuizare (completă) de energie, sleire.

2. acțiunea de a epuiza un lichid sau fluid.

3. (matematică) descrie o metodă de calcul care face posibilă obținerea unor rezultate din ce în ce mai precise.

4. (logică) metodă de analiză constând în enumerarea tuturor cazurilor posibile, a tuturor ipotezelor cuprinse într-o întrebare.

5. (var.) (înv.) esaustiune.


Generalmente

Parte de vorbire: adv.
Origine: (fr. généralement, it. generalmente)

1. din punct de vedere general.

2. în general, de obicei, în majoritatea cazurilor.


Impaludare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr., engl. impaludation)

1. apariţia şi înmulţirea cazurilor de malarie într-o anumită regiune.


Incidenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. incidence)

1. întretăiere a unui fascicul de radiații cu o suprafață.

2. punctul de ~ = punct în care un fascicul de radiații întâlnește o suprafață; unghi de ~ = unghi pe care îl face un asemenea fascicul cu perpendiculara în punctul de incidență; plan de ~ = planul determinat de fasciculul incident și normala în punctul de incidență.

3. situație a unei propoziții incidente.

4. (biol.) prezența unui caracter, normal sau patologic, într-o populație oarecare.

5. (med.) totalitatea cazurilor de îmbolnăvire provocată de o boală infecțioasă într-un interval de timp, raportată la populația totală.

6. (în radiologie) situație a corpului de iradiat (pentru diagnostic sau terapie) față de sursa de radiații.

7. (fig.) repercusiune, consecință.


Oblic, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. oblique, lat. obliquus)

1. adj. înclinat față de o dreaptă sau de un plan; pieziș.

2. (lingv.) caz ~ = denumire a cazurilor care nu exprimă un raport direct (genitivul, dativul, ablativul etc.).

3. adj., s. n. (mușchi) a cărui acțiune se exercită în direcții neparalele cu planul de simetrie a corpului.

4. s. f. (mat.) dreaptă care nu este perpendiculară pe dreapta, sau pe planul dat.


Probabilitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. probabilité, lat. probabilitas)

1. caracterul a ceea ce este probabil; aparență de adevăr, posibilitate cu multe șanse de realizare.

2. (stat. mat.) raportul dintre numărul cazurilor favorabile și al celor total posibile dintr-o experiență etc.

3. teoria ~tății = teorie despre fenomene sau evenimente întâmplătoare, repetabile, cu caracter de masă.

4. calculul ~tăților = capitol al matematicii care se ocupă cu studiul probabilităților producerii unui fenomen sau eveniment dintr-un complex de fenomene ori evenimente de același fel.