Dictionar

Rezultate secundare (Incidente.):

Coma

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. coma, germ. Koma)

1. aberaţie a unui sistem optic în formă de coadă de cometă, cauzată de fascicule de raze incidente, lungi şi oblice.

2. aberaţie a lentilelor electronice în apariţia unei estompări spre periferia imaginii.

3. nebulozitate gazoasă care înconjură nucleul unei comete.


Divergent, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. divergent, lat. divergens)

1. (despre linii, raze etc.) care, pornind dintr-un punct, se depărtează în direcţii diferite.

2. lentilă = lentilă care împrăştie razele incidente paralele.

3. (mat.; despre un şir de numere) care nu are limită (finită); (despre serii) la care şirul sumelor parţiale tinde spre infinit.

4. (fig.; despre păreri, concepţii, atitudini) care se deosebesc, care sunt contradictorii.


Filtra

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. filtrer)

1. a trece un lichid printr-un filtru, pentru a-l separa de corpurile străine în suspensie, de impurități, de microbi etc.

2. a selecta radiațiile de anumite lungimi de undă din alte radiații.

3. a opri cu un filtru o parte dintre componentele monocromatice ale luminii incidente.

4. refl. (despre lumină) a pătrunde printr-o perdea etc.


Incidenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. incidence)

1. întretăiere a unui fascicul de radiații cu o suprafață.

2. punctul de ~ = punct în care un fascicul de radiații întâlnește o suprafață; unghi de ~ = unghi pe care îl face un asemenea fascicul cu perpendiculara în punctul de incidență; plan de ~ = planul determinat de fasciculul incident și normala în punctul de incidență.

3. situație a unei propoziții incidente.

4. (biol.) prezența unui caracter, normal sau patologic, într-o populație oarecare.

5. (med.) totalitatea cazurilor de îmbolnăvire provocată de o boală infecțioasă într-un interval de timp, raportată la populația totală.

6. (în radiologie) situație a corpului de iradiat (pentru diagnostic sau terapie) față de sursa de radiații.

7. (fig.) repercusiune, consecință.


Izofază

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. izophase)

1. linie care reprezintă izotermele şi izobarele coincidente pe o diagramă a unui sistem fizico-chimic dintr-un singur component cu două faze coexistente.


Maligmată

Parte de vorbire: s.
Origine: (gr. maligmata)

1. metaforă atenuată prin introducerea în enunţ a unei construcţii incidente de tipul „oarecum”, „ca zic aşa”, ori prin transformarea ei în comparaţie cu unele construcţii joncţionale.