Dictionar

Rezultate secundare (Demn):

Demn, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. dignus)

1. vrednic de...

2. capabil, destoinic.

3. care impune respect; corect, rezervat, grav.


Demnitar

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. dignitaire)

1. înalt funcţionar de stat.


Demnitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (după lat. dignitas, fr. dignité)

1. calitatea de a fi demn; prestigiu.

2. gravitate, măreţie.

3. înaltă funcţie de stat.


îndemn

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (v. îndemna)

1. faptul de a îndemna.

2. ceea ce stimulează la o acțiune; imbold, impuls, stimulent.

3. chemare la o acțiune.


Abuza

Parte de vorbire: vb. intr.
Origine: (fr. abuser)

1. a uza de ceva în mod exagerat, a folosi (conștient) fără măsură; a face abuz.

2. a exagera în utilizarea unei posibilități, a unei libertăți.

3. a profita în chip nedemn de o situație, un avantaj, încredere.

4. a amăgi, a înșela.

5. a violenta, a viola.


Acredita

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. accréditer)

1. a da autoritatea necesară unui reprezentant diplomatic pe lângă un guvern străin; a împuternici.

2. a face demn de crezare.

3. (fin.) a deschide, a pune la dispoziţia cuiva un acreditiv.


Activiza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (după rus. aktivizirovati)

1. a îndemna fie mai activ; a impulsiona, a dinamiza.


Adhortativ

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Adhortativ)

1. formă a imperativului la persoana I plural, exprimând un îndemn.


Afereză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aphérèse)

1. suprimare a vocalei iniţiale, a unui grup de sunete de la începutul unui cuvânt.

2. poezie rebusistă din două părţi, prima definind un cuvânt-bază din care, suprimând prima literă, se obţine un alt cuvânt, definit în a doua parte.

3. figură retorică prin care se respinge ceea ce trebuie respins, enunţându-se ceea ce este demn de reţinut.


Agnatic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agnatique)

1. referitor la agnaţi.

2. (ist.) normă = normă potrivit căreia demnităţile dinastice nu reveneau moştenitorilor direcţi, ci numai rudelor masculine celor mai în vârstă.