Dictionar

Rezultate secundare (Detaliat):

Detaliat, -ă

Parte de vorbire: adv.
Origine: (detalia)

1. (în mod) amănunţit.


Contabilitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (it. contabilità, fr. comptabilité)

1. știință care studiază evidența contabilă.

2. determinarea detaliată a cheltuielilor și încasărilor de debite și credite.

3. totalitatea operațiilor de înregistrare a mișcării fondurilor și materialelor unei instituții sau întreprinderi; evidență contabilă.

4. serviciul responsabil cu întocmirea conturilor; secție, birou într-o unitate economică unde se face evidența contabilă.

5. (prin ext.) determinarea detaliată a lucrurilor care nu sunt evaluate în bani; numărătoare exactă.

6. (var.) comptabilitate.


Descriptiv, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. descriptif, lat. descriptivus)

1. care descrie; care conține o descriere; descriptic.

2. care acordă o mare importanță descrierii, care se străduiește descrie pentru a produce un efect.

3. (literatură) reprezentând oamenii sau lucrurile prin trăsăturile lor exterioare.

4. (expr.) geometrie descriptivă = ramură a geometriei care folosește un mod de reprezentare plană a spațiului.

5. (lingvistică) care urmărește descrie utilizarea efectivă, fără judecată normativă.

6. (substantivat) document care oferă o descriere detaliată a lucrărilor avute în vedere.


Egotism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. égotisme)

1. cult al propriului eu; egolatrie, egocentrism.

2. (la Stendhal) studiu detaliat efectuat de un scriitor asupra propriei individualităţi.


Expozeu

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. exposé)

1. expunere detaliată şi sistematică a unei situaţii, a unor fapte etc.; dare de seamă.


Planning

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl., fr. planning)

1. planificare; plan de lucru detaliat.

2. ~ familial = control al naşterilor, practicat voluntar de un cuplu familial.


Regresiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. régression, lat. regressio)

1. retragere a apelor oceanului planetar în anumite zone, cauzată de ridicarea suprafețelor uscatului, de mișcări tectonice lente etc.

2. micșorare a extensiunii geografice a unui fenomen (lingvistic, morfologic etc.).

3. mișcare a unui corp ceresc în sens opus celui în care se mișcă Soarele.

4. distrugere progresivă a memoriei.

5. proces prin care se revine la un nivel anterior de dezvoltare a unui comportament, a unui proces psihic.

6. (biol.) revenire a unei specii sau a unui organ la un stadiu mai puțin evoluat.

7. repetare detaliată a fiecăruia dintre cei doi termeni ai unei enumerări; epanodă.

8. (stat.) determinare a mărimii aproximative a unui fenomen prin mărimea unui alt fenomen.

9. (ec.) trecere de la stadii mai înalte de dezvoltare la stadii mai înapoiate.