Dictionar

Rezultate secundare (Dare):

Abordare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (vb. aborda)

1. acțiunea de a aborda și rezultatul ei; acostare; abordaj.

2. (d. nave) apropierea de țărm pentru debarcare.

3. (spc.) lovire.

4. (fig.) apropiere pentru o discuție.

5. începere a unei discuții sau a studierii unei probleme etc.


Acomodare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (acomoda)

1. acţiunea de a se acomoda; acomodaţie.

2. ~ vizuală = modificare spontană a curburii cristalinului.

3. (biol.) adaptare individuală care nu afectează decât fenotipul.

4. (lingv.) asimilaţie parţială între două sunete în contact direct.


Agradare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după engl. aggradation)

1. înălţare a albiei unui râu prin aluviuni; ridicare a suprafeţei reliefului prin depuneri de materiale.


Autofecundare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. autofécondation)

1. fuziune a doi gameţi de sex diferit, generaţi de acelaşi individ; autofecundaţie.


Autooxidare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. auto-oxydation)

1. oxidare lentă cu ajutorul oxigenului din aer.


Autosudare

Parte de vorbire: s.
Origine: (auto1- + sudare)

1. sudare a unui material fără intervenţie specială a cuiva.


Abandon

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abandon)

1. acțiunea de a rupe legătura care atașa o persoană de un lucru sau de o altă persoană.

2. acțiunea de a înceta de a se ocupa de ceva sau de cineva.

3. actul de renunțare la o calitate, un loc de muncă sau o funcție.

4. părăsire a unei nave aflate în pericol de scufundare.

5. părăsire a unui bun sau renunțare la un drept.

6. renunțare la o cauză, credință etc.

7. cedare (la o stare, un sentiment).

8. (drept) actul prin care un debitor abandonează toate bunurile sale creditorilor săi, pentru a se proteja de urmărirea lor.

9. (sport) retragere dintr-o competiţie.

10. ~ familial = părăsire a copiilor, a familiei.


Abject, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abject, lat. abiectus)

1. care comite fapte reprobabile; ticălos.

2. care inspiră dezgust, repulsie, prin josnicia, degradarea sa morală; demn de cel mai mare dispreț; abominabil.

3. (antonime) respectabil, stimabil.


Abord

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abord)

1. abordare.

2. (chir.) cale de acces la un organ.


Abordaj

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abordage, it. abbordaggio)

1. abordare.

2. atacare a unei nave prin alăturare la bordul ei.

3. ciocnire accidentală între nave ori între o navă și un obstacol.


Acetic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acétique)

1. de natura oţetului.

2. acid ~ = acid organic rezultat din oxidarea alcoolului etilic; acid etanoic; fermentaţie = fermentaţie care transformă alcoolul în acid acetic.


Acomodator

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accommodateur)

1. (muşchi) la acomodarea cristalinului.