Dictionar

Rezultate secundare (Dobândă):

Anatocism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anatocisme, lat. anatocismus)

1. capitalizare a dobânzii unei sume împrumutate; dobândă la dobândă.


Bancar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (it. bancario, fr. bancaire)

1. care aparţine băncii1; de bancă.

2. capital ~ = capital bănesc de care dispun băncile şi din care se acordă împrumuturi cu dobândă.


Centezimă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. centésime)

1. dobândă de unu la sută.


Escontare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. escompte)

1. (fin.) operaţie prin care se diminuează primele încasate anterior la asigurările de viaţă cu dobândă compusă pe care asiguratorul le obţine de la instituţia de credit.


Interes

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. interesse, germ. Interesse, rus. interes)

1. preocupare de a obține ceea ce este folositor, agreabil, necesar.

2. ceea ce este util, important, care convine; folos, câștig.

3. dobândă.

4. daune ~e = despăgubire bănească pentru un prejudiciu.

5. (psih.) orientare activă și durabilă a cuiva spre anumite lucruri, dorință de a le cunoaște și înțelege.

6. simpatie, înclinare față de cineva.

7. plăcere provocată de ceva care ne atrage atenția, ne stârnește curiozitatea etc.; atracție.


Scont

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (it. sconto)

1. operație bancară prin care se plătește cuiva anticipat valoarea unei cambii, reținându-se un procent care reprezintă dobânda pentru un împrumut, pe care un bancher și-o reține anticipat.

2. reducere, scăzământ făcut unui debitor care achită o datorie înainte de scadență.