Dictionar

Rezultate principale (Hartă):

Hartă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (din ngr. hártis)

1. reprezentare grafică convențională, pe un suport de carton, pânză etc., a datelor concrete sau abstracte situate pe globul terestru.

2. reprezentare grafică în plan orizontal a suprafeței pământului (totală sau parțială), generalizată și micșorată conform unei anumite scări de proporție și întocmită pe baza unei proiecții cartografice.

3. (la fig.) configurația politică a unei regiuni.

4. (astron.) reprezentare pe un plan a unei porțiuni cerești sau a unui obiect ceresc (ex. hartă astronomică, zodiacală).

5. (prin anal.) plan, reprezentare schematică a unui proces, fenomen sau obiect complex.

6. ~a fusurilor orare = hartă care indică limitele reale ale fusurilor orare.

7. ~ de anomalii = hartă care indică abaterile (actuale) ale unor elemente meteorologice, față de valorile medii multianuale.

8. ~ geologică = hartă pe care este reprezentată răspândirea diferitelor formații geologice.

9. ~ hidrologică = hartă pe care sunt reprezentate repartiția proprietăților fizice și chimice și condițiile de zăcământ ale apelor subterane.

10. ~ lingvistică = hartă rezultată din cartografierea faptelor de limbă.

11. ~ sinoptică = hartă făcută din 6 în 6 ore în care se înscriu principalele elemente meteorologice.

12. ~ în relief = reprezentare topografică tridimensională.

13. ~ nautică, de navigație maritimă = hartă care oferă, pe un fundal hidrografic, informațiile necesare pentru navigația navelor de suprafață sau a submarinelor.

14. ~ genealogică = arbore genealogic.

15. ~ cromozomială = reprezentare grafică a aranjării genelor pe cromozom.

16. ~ rutieră = hartă geografică unde traseele sunt marcate cu o atenție deosebită și care servește drept ghid pentru călători.


Rezultate secundare (Hartă):

Fotohartă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (după fr. photocarte)

1. (cartografie) hartă obținută cu ajutorul unor fotograme aeriene sau spațiale; hartă fotografică.


Porthartă

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. porte-carte)

1. geantă specială pentru hărţi, regulamente etc.


Analobară

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. anallobar)

1. curbă care uneşte pe o hartă punctele cu aceeaşi variaţie pozitivă a presiunii atmosferice.


Canevas

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. canevas)

1. schiţă a unui desen.

2. reţea de meridiane şi paralele pe o hartă (topografică).


Caroia

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. carroyer)

1. a aplica un caroiaj pe hartă.


Caroiaj

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. carroyage)

1. reţea de drepte paralele perpendiculare, trasate pe un desen, pe o hartă; cadrilaj.


Carta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (germ. kartieren)

1. a repartiza corespondenţa poştală pe destinatari.

2. a grupa vagoanele pe diferite linii de descărcare.

3. a adăuga pe o hartă, pe un plan, noi detalii ale terenului.

4. a identifica pe teren şi a reprezenta cartografic diferite tipuri de sol.

5. a identifica şi delimita rezervaţiile dintr-un arboret.


CARTO-

Parte de vorbire: elem.
Origine: (it. carto-, cf. lat. charta)

1. „hartă”, „grafic”, „plan”, „carte de joc”.