Dictionar

Rezultate principale (Unanimitate.):

Unanimitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. unanimité, lat. unanimitas)

1. acord, unitate de idei, de sentimente etc.; totalitate de persoane.

2. în ~ = în mod unanim.

3. rezultatul potrivirii depline de vederi; calitatea de a fi unanim.


Rezultate secundare (Unanimitate.):

Cvasiunanimitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (cvasiunanim + -itate)

1. ceea ce constituie aproape unanimitatea.


Acord

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accord, it. accordo)

1. comunitate de vederi; consens, asentiment; acceptare.

2. a cădea de ~ = a se învoi; de comun ~ = a) în perfectă înţelegere; b) în unanimitate.

3. înţelegere privitoare la relaţiile de colaborare şi de cooperare între state, partide politice, organizaţii.

4. formă de retribuţie a muncii prestate.

5. ~ global = formă de organizare şi de retribuire a muncii prin care se leagă mărimea veniturilor personale cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii prestate.

6. concordanţă în număr, gen, caz, persoană între care există raporturi sintactice.

7. (fiz.) egalitate a frecvenţelor de oscilaţie a două sau mai multe aparate, sisteme etc.; sintonie.

8. (muz.) reunire a cel puţin trei sunete, formând o armonie; disciplină care studiază legile de bază ale suprapunerii sunetelor muzicale.


Concert

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. concert, it. concerto)

1. executare în public a unor lucrări muzicale.

2. compoziţie muzicală amplă, de obicei în trei părţi, scrisă pentru unul sau mai multe instrumente solistice, cu acompaniament de orchestră.

3. (fig.) unanimitate, înţelegere (deplină), acord, armonie.


Cvasiunanimitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (cvasiunanim + -itate)

1. ceea ce constituie aproape unanimitatea.