Dictionar

Rezultate secundare (Cifrarea):

Abstract, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (germ. abstrakt, lat. abstractus)

1. adj. gândit în mod separat de ansamblul concret, real.

2. în ~ = pe bază de deducţii logice; exprimat (prea) general, teoretic; (despre un proces de gândire) greu de înţeles; (mat.) număr ~ = număr căruia nu i se alătură obiectul numărat; artă = curent apărut în artele plastice europene la începutul sec. XX, care se caracterizează prin intelectualizarea, reducţia abstractă şi încifrarea imaginii; abstracţionism.

3. s. n. parte de vorbire provenită prin derivare cu sufixe sau prin conversiuni de la o altă parte de vorbire, având un sens abstract.

4. ~ verbal = substantiv care provine de la un verb, denumind acţiunea acestuia.

5. categorie filozofică desemnând cunoaşterea proprietăţilor esenţiale şi generale.


Epigrafie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. épigraphie)

1. disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu descifrarea şi interpretarea inscripţiilor.


Grilă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. grille)

1. panou format dintr-o rețea de gratii paralele care se așază la o deschidere.

2. grătar.

3. obstacol la o fortificație făcut într-un gard de vergele de oțel.

4. electrod al unei lămpi de radio, în formă de sită.

5. carton perforat care permite cifrarea și descifrarea mesajelor, a caracterelor alfanumerice și corectarea la examene.

6. desen în pătrățele pentru cuvinte încrucișate.

7. repartiție orară a emisiunilor de radio și televiziune.

8. (pl.) prăjituri preparate din cocă și miere, în formă de grilă.

9. zăbrelele vizierei unui coif.

10. sistem de remunerație.


Paleografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. paléographie)

1. ştiinţă a istoriei care se ocupă cu descifrarea şi cu studiul textelor vechi etc.


Enigmistică

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (it. enigmistica)

1. știința jocurilor distractive; totalitatea jocurilor distractive bazate pe încifrarea și descifrarea cuvintelor (rebus, monoverbe, criptograme etc.).

2. jocuri de vigilență mentală care propun ghicirea unui cuvânt (frază sau concept), pe baza indicațiilor și aluziilor conținute într-o proză sau text în versuri (puzzle-uri, ghicitori, șarade etc.), sau în figuri geometrice și desene, adesea completate cu cuvinte, silabe sau litere (rebus, jocuri geometrice etc.), sau prin modificarea, conform anumitor reguli, a cuvântului sau a frazei propuse (anagrame, metateze etc.).