Dictionar

Rezultate secundare (Industria):

Industrial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. industriel)

1. referitor la industrie; bazat pe industrie, (produs) de industrie; cu o industrie dezvoltată.

2. chimie = ramură a chimiei care se ocupă cu folosirea procedeelor chimice în tehnica fabricației.

3. (despre plante) din care se extrag anumite produse industriale (ulei, fibre).


Industrialism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. industrialisme)

1. sistem care consideră dezvoltarea industriei drept obiectiv principal al economiei; tendinţa spre industrializare.

2. teorie economică potrivit căreia, în opoziţie cu agrarianismul, se acordă prioritate dezvoltării industriei.


Industrializa

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. industrialiser)

1. tr. a dezvolta industria; a introduce tehnica mașinistă în anumite procese de muncă; a transforma un proces de producție meșteșugărească într-un proces de producție întemeiat pe tehnica mașinistă modernă.

2. tr., refl. a deveni, a face (un stat) devină industrial.

3. a transforma o materie primă în produse industriale.


Industrializare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (v. industrializa)

1. acțiunea de a industrializa și rezultatul ei; procesul care urmărește extinderea și intensificarea activităților industriale.

2. proces de transformare a unei țări agrare într-o țară industrială dezvoltată din punct de vedere economic prin crearea marii industrii mecanizate.

3. prelucrare industrială a unor materii prime, transformarea lor în produse industriale.

4. aplicarea unor metode, procedee (tehnice, organizatorice etc.) specific industriale în alte ramuri.


Acetofenonă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acétophénone)

1. cetonă mixtă, lichid incolor cu miros aromatic, solubil în alcool şi eter, folosit în industria parfumurilor.


Acridină

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acridine)

1. substanţă organică azotată din antracen, bază în industria coloranţilor antiseptici.


Acrilic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acrylique)

1. acid ~ = acid etilic obţinut prin oxidarea acroleinei, lichid incolor, cu miros înţepător.

2. (despre produse industriale sintetice) obţinut cu ajutorul derivaţilor acidului acrilic.


Aerobie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aérobie)

1. microorganism care se dezvoltă în prezenţa aerului.

2. (în industria aeronautică) propulsare care nu poate avea loc decât în atmosferă.


Agroindustrial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agroindustriel)

1. referitor la producţia agricolă industrializată.


Algină

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. algine)

1. substanţă mucilaginoasă din unele alge marine în contact cu apa pentru apretare în industria pielăriei.