Dictionar

Rezultate secundare (Formal):

Formal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. formel, lat. formalis, engl. formal)

1. adj. referitor la formă, care ține de aparență.

2. (despre logică) care studiază formele logice ca independente de conținutul lor concret determinat.

3. (despre concepte) care nu are referință externă.

4. formulat în termeni preciși, categorici.

5. făcut din formalism, de formă; superficial.

6. (jur.; despre acte) care, pentru a fi valabil, necesită anumite forme.

7. ceremonios, solemn.

8. (inform.) gramatică = vocabularul și regulile necesare descrierii limbajelor; limbaj ~ = limbaj generat de o gramatică formală.

9. (adv.) în aparență.


Formaldehidă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. formaldéhyde)

1. produs gazos cu miros iritant, solubil în apă, folosit la fabricarea răşinilor sintetice, a coloranţilor, medicamentelor, ca dezinfectant etc; aldehidă formică.


Formalină

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. formaline)

1. formol.


Formalism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. formalisme)

1. concepție idealistă care rupe forma de conținut, reducând procesul concret al dezvoltării istorice la forme exterioare și scheme abstracte.

2. orientare estetică în artă care supraapreciază importanța formei, în dauna conținutului.

3. respectarea birocratică, îngustă și superficială a formalității.

4. atitudine conformistă, exagerată, protocolară.

5. utilizare a modelelor formale în diferite științe.

6. orientare metodologică în filozofia matematică contemporană care susține matematica își găsește deplina ei justificare în construcția formală.

7. ~ etic = respectare pur formală a preceptelor și normelor morale.


Formalist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. formaliste)

1. (om) pătruns de formalism; protocolar.

2. (cel) care ţine mai mult la forme; birocrat.


Formalitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. formalité)

1. formă, regulă care trebuie respectată la îndeplinirea unui act pentru a-i da valabilitate.

2. ceremonie, etichetă impusă de uzanţe, de politeţe.


Artistism

Parte de vorbire: s.
Origine: (artist + -ism)

1. fetişizare a mijloacelor de expresie, circumscriere a mijloacelor artistului doar la procedeele formale ale unei comunicări.


Birocratism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bureaucratisme, rus. biurokratizm)

1. interpretare şi aplicare formalistă, cu complicaţii inutile, a legilor, a dispoziţiilor, în rezolvarea problemelor administrative, organizatorice etc.; birocraţie.


Birocraţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. bureaucratie)

1. ansamblul funcţionarilor publici cu atribuții administrative.

2. sistem administrativ formalist care se caracterizează prin încetineală, greutate, lipsă de flexibilitate, incapacitatea de a se ocupa de cazuri particulare etc.

3. formă de sistem politic în care puterea reală este deținută și transmisă de către administrație.

4. (prin ext.) hârțogărie, paperaserie; ineficiență, ineficacitate.


Calambur

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. calembour)

1. joc de cuvinte întemeiat pe echivoc sau pe asemănarea formală a unor termeni deosebiţi ca sens; parahreză.

2. problemă enigmistică bazată pe echivoc.


Ceremonie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cérémonie, lat. caeremonia)

1. formalitate (de protocol) la oficierea unui act solemn; solemnitate.

2. formă exterioară a unui cult (religios).

3. ansamblul regulilor de politeţe, prescrise în raporturile dintre membrii unei societăţi, sau grupări sociale.


Colocvialism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (engl. colloquialism)

1. colocvialitate.

2. registru relevant al limbajului colocvial, utilizat în viața de zi cu zi, în conversații non-formale; cuvânt, expresie din limbajul colocvial.