Dictionar

Rezultate principale (Funcție.):

Funcţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. fonction, lat. functio)

1. funcțiune.

2. activitate prestată de cineva pentru a se achita de obligațiile impuse de serviciu; însărcinare, sarcină; slujbă.

3. rol sintactic pe care îl îndeplinește un cuvânt în propoziție.

4. (log.) operație care prin aplicare asupra unui argument îi conferă acestuia o valoare corespunzătoare.

5. activitate proprie unui organ, unei ființe animale sau vegetale.

6. totalitatea proprietăților chimice ale unui compus, determinate de o anumită grupă de atomi din moleculă.

7. (mat.) mărime variabilă care depinde de una sau de mai multe mărimi variabile.

8. a fi în ~ de... = a depinde de...

9. (inform.) subprogram care calculează și întoarce subprogramului apelant o singură valoare.


Rezultate secundare (Funcție.):

Disfuncţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Dysfunktion)

1. (med.) tulburare a funcţiei unui organ, aparat sau sistem.

2. (tehn.) reducere a adaptării sau integrării unui subsistem la sistemul din care face parte.

3. (fil.) acţiune a cărei consecinţă este reducerea integrării sau adaptării unei unităţi date la contextul social respectiv.


Eufuncţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. eufonction)

1. (fil.) funcţie care menţine sau sporeşte adaptarea unei unităţi date la contextul ei social.


Hiperfuncţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. hyperfonction)

1. (med.) activitate exagerată a unui organ, aparat sau ţesut.


Hipofuncţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. hypofonction)

1. (med.) diminuare a activităţii unui organ, aparat sau ţesut.


Abandon

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abandon)

1. acțiunea de a rupe legătura care atașa o persoană de un lucru sau de o altă persoană.

2. acțiunea de a înceta de a se ocupa de ceva sau de cineva.

3. actul de renunțare la o calitate, un loc de muncă sau o funcție.

4. părăsire a unei nave aflate în pericol de scufundare.

5. părăsire a unui bun sau renunțare la un drept.

6. renunțare la o cauză, credință etc.

7. cedare (la o stare, un sentiment).

8. (drept) actul prin care un debitor abandonează toate bunurile sale creditorilor săi, pentru a se proteja de urmărirea lor.

9. (sport) retragere dintr-o competiţie.

10. ~ familial = părăsire a copiilor, a familiei.


Abdica

Parte de vorbire: vb. intr.
Origine: (fr. abdiquer, lat. abdicare)

1. a renunța la puterea pe care o exercită; a demisiona din funcție.

2. a abandona puterea suverană; a renunţa la tron, la un drept.

3. (fig.) a renunţa la ceva, a se resemna.

4. a renunţa la o activitate din cauza greutăţilor întâmpinate.


Acustician, -ă

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (fr. acousticien)

1. specialist în acustică.

2. profesionist care se ocupă de corectarea deficiențelor funcției auditive prin intermediul dispozitivelor mecanice și electroacustice; audioprotezist.


Adipoliză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. adipolyse)

1. proces de dizolvare a grăsimilor prin hidroliză.

2. funcţie prin care un ţesut restituie sângelui grăsimile.


Adjunct, -ă

Parte de vorbire: adj., s. m. f.
Origine: (lat. adiunctus, cf. germ. Adjunkt, fr. adjoint)

1. (persoană) cu funcţie imediat subordonată unui conducător de instituţie etc.


Aerotaxie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aérotaxie)

1. mişcare de orientare a microorganismelor din apă în funcţie de repartizarea oxigenului.